โครงการหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์(การช่วยฟื้นคืนชีพ) หมู่ 4 บ้านพุน้อย

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ (การช่วยฟื้นคืนชีพ) หมู่ 4 บ้านพุน้อย

วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 9.00 น. ท่านนายกประสาน สงวนพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์

(การช่วยฟื้นคืนชีพ) เป็นโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ณ บ้านพุน้อย ตำบลบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีท่านรองทวีศักดิ์ แสงค้อม

ผู้ใหญ่สุวรรณ ศิลปมณีพันธ์ คณะคุณหมอจาก รพ.สต. ในตำบลบ้านเก่า อสม. และประชาชนตำบลบ้านเก่า เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้

สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง