โครงการหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ (การช่วยฟื้นคืนชีพ)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ (การช่วยฟื้นคืนชีพ) 

วันที่ 13 ก.ย. 2563 เวลา 9.00 น. ท่านนายกประสาน สงวนพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์

(การช่วยฟื้นคืนชีพ) เป็นโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ณ บ้านท่าโป๊ะ ตำบลบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ใหญ่เกรียงไกร ทองอ่อน

ผู้ใหญ่สมชาย เหมหงษา ผู้ใหญ่สมบูรณ์ ตันเจริญ ผู้ใหญ่ธวัช เอี่ยมสำอางค์ ผู้ช่วย คุณหมอจาก รพ.สต. ในตำบลบ้านเก่า อสม.

และประชาชนตำบลบ้านเก่า เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง