ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง