ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
 
ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ
 
8 ธ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. ท่านนายกประสาน สงวนพันธ์ ร่วมประชุมชี้แจงความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ร่วมกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง