ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 
วันที่ 30 ส.ค.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า นำโดยท่านนายกประสาน สงวนพันธ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
ดำเนินการเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริเวณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)
เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตน ดูแลตนเองตามมาตรการของสาธารณสุขโดยเคร่งครัด
เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง