อบต.บ้านเก่า นำประชาชนตำบลบ้านเก่า เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

อบต.บ้านเก่า นำประชาชนตำบลบ้านเก่า เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 7.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า นำโดย นายประสาน สงวนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า                  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบ้านเก่า ช่วยอำนวยความสะดวกนำประชาชนตำบลบ้านเก่า จำนวน 1,032 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม รอบที่ 2 เข็มที่ 1 ในโอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์ ให้เข้าใช้สถานที่สำหรับฉีดวัคซีน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

และทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าได้ดำเนินการจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบที่ 1 เข็มที่ 1 ให้กับประชาชนตำบลบ้านเก่า จำนวน 186 คน เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

             รวมยอดที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,218 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ไปยัง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ หน่วยงานทุกภาคส่วน

ที่ทำให้การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนตำบลบ้านเก่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

หากมีข้อผิดพลาดประการใด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ต้องขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง