ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) หมู่ 10 หมู่ 11

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
28 เม.ย.2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ดำเนินการเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ในพื้นที่ หมู่ 10 และ หมู่ 11 ตำบลบ้านเก่า เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตน ดูแลตนเองตามมาตรการของสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะ
หากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 สามารถแจ้งผู้นำชุมชน หรือแจ้งมาที่ อบต.บ้านเก่า เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อค่ะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง