ลงพื้นที่รังวัดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 15

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
27 เม.ย. 2565 เจ้าหน้าที่รังวัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ลงพื้นที่รังวัดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านเก่า หมู่15 บ้านใหม่ห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านเก่า
สำหรับท่านที่ประสงค์จะรังวัดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ หมู่ 1,3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15
สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของท่าน
หรือติดต่อได้ที่ กองคลัง อบต.บ้านเก่า วัน จ - ศ เวลา 8.30 -16.30 น.

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง