ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทางที่ชำรุดเสียหาย หมู่ 14 บ้านประตูด่าน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

27 เม.ย.2565 นายกประสาน สงวนพันธ์ มอบหมายช่างไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดเสียหาย ในพื้นที่ หมู่14 บ้านประตูด่าน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง