ลงพื้นที่รังวัดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ หมู่ 10

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
26 เม.ย. 2565 เจ้าหน้าที่รังวัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า
ลงพื้นที่รังวัดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ หมู่ 10 บ้านตะเคียนงาม ตำบลบ้านเก่า
สำหรับท่านที่ประสงค์จะรังวัดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ หมู่ 1,3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15
สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของท่าน
หรือติดต่อได้ที่ กองคลัง อบต.บ้านเก่า วัน จ - ศ เวลา 8.30 -16.30 น.
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง