ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง หมู่ 8 บ้านตอไม้แดง

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง หมู่ 8 บ้านตอไม้แดง

7 มิ.ย.2565 นายประสาน สงวนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มอบหมายช่างไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

ลงพื้นที่ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง ในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านตอไม้แดง ตำบลบ้านเก่า

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง