โครงการจังหวัดกาญจนบุรี เคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการจังหวัดกาญจนบุรี เคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข”  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน   

ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ  2565

         วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ร่วมกับ อำเภอเมืองกาญจนบุรี  รพ.สต. บ้านเก่า  ผู้นำชุมชน 

พร้อมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.)

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อมอบอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว 

และอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพตัดผมชาย   ในกับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ ในพื้นที่ตำบลบ้านเก่า  และมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยติดเตียง

ผู้ด้อยโอกาส  จำนวน  5  ครัวเรือน  ภายใต้โครงการจังหวัดกาญจนบุรี เคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข”  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 

ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ  2565

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง