แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

       12 ก.ค. 2565 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า นำโดยนายประสาน สงวนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)

โรงเรียนวัดบ้านเก่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเก่า ผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ 1 บ้านเก่า 

ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 ขึ้น เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ณ วัดบ้านเก่า เพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญทางศาสนาที่ดีสืบต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง