ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณสระน้ำแปลงเกษตรบ้านพุน้ำร้อน หมู่ 12 บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง