ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ(ลำห้วยรางสาลี่) หมู่ 14 บ้านประตูด่าน ตำบลบ้านเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง