ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000ซีซี  หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์(แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง