อบต.บ้านเก่า

399 หมู่ที่ 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 034-540945
เเฟกซ์ 034-540946